سایت عماریون : اگر حکومت با آیت الله شیرازی برخورد نکند خودمان برخورد می کنیم

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گروهی از نزدیکان آیت الله صادق شیرازی از مراجع سنتی و مستقل شیعه که مخالف سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی است همچنان در بازداشت بسر می برند .گفتگوی تلفنی بخش فارسی صدای آمریکا با محمدعلی یوسفی پژوهشگر دینی و از هواداران آیت الله شیرازی