اعتراض به سگ کشی های اخیر در شیراز

28 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دوستداران حیوانات در استان فارس خواستار برخورد و مجازات عاملان سگ کشی های اخیر در شیراز شدند. آرون عسکری فعال حقوق حیوانات ضمن محکومیت سگ کشی در شیراز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که فعالان حقوق حیوانات در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز هستند.