سفر نمادین کشتی هرمیون از فرانسه به آمریکا آغاز شد

30 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

۲۳۵ سال پس از آن که کشتی جنگی «هرمیون» ژنرال مارکیدو لافایت را به آمریکا آورد تا نقش کلیدی در نبرد های میان استقلال طلبان آمریکا و ارتش بریتانیا ایفا کند، امروز کشتی دیگری که دقیقا از هرمیون الگو برداری شده، از آب های فرانسه به مقصد آمریکا لنگر کشید.