تلاش دولت عراق برای برقراری امنیت در مراسم اربعین در کربلا

17 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز چهارشنبه هزاران تن از شیعیان، مراسم اربعین را در کربلا برپا کردند. از همین رو دولت عراق، تدابیر امنیتی شدیدی برای پیشگیری از درگیری خشونت بار فرقه ای اتخاذ کرد.