برزیل: حشره کش ها عامل میکروسفالی نیست

29 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های بهداشتی برزیل می گویند، شواهد علمی کافی، برای متوقف کردن استفاده از حشره کش پایری پروکسی فِن وجود ندارد.در هفته جاری،گروهی از پژوهشگران آرژانتینی مدعی شدند،افزایش شمار تولد نوزادان با جمجمه و مغز کوچک،به دلیل استفاده از این حشره کش،برای کاهش جمعیت پشه های ناقل بیماری است.گزارش شیده رضایی