نگرانی ها برای جهانگیر شدن بیماری زیکا

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تایلند تولد نخستین نوزاد مبتلا به میکروسفالی ناشی از زیکا را در آن کشور تایید کرد. در پی این خبر سازمان جهانی بهداشت هشدار داد گسترشِ اپیدمی اخیر زیکا به شرق آسیا با خطر جهانگیر شدن بیماری همراه است و از کشورهای منطقه خواست به فوریت برنامه کنترل زیکا و مبارزه با حشرات را بازنگری و اجرا کنند.