کاهش سطح مطلوب فشارخون در بیماران تحت درمان

28 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که توسط انیستیتوی ملی بهداشت آمریکا انجام شده، نشان می دهد که هدف درمان فشارخون باید رساندن آن به عدد ۱۲ روی ۸ سانتی متر جیوه باشد. در حال حاضر سطح بهینه فشار سیستولی و دیاستولی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون، ۲۰ درصد بالاتر از این میزان است. گزارش شیده رضایی