۲۶ کودک در آمریکا با بیماری زیکا و ناهنجاری جنینی به دنیا آمدند

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا در آخرین "گزارش کشوری وضعیت زیکا" اعلام کرد، از ۴۴۲ زن حامله مبتلا به بیماری در آمریکا، ۲۶ کودک با ناهنجاری های متعدد جنینی بدنیا آمدند. گزارش شیده رضایی