روز جهانی جلوگیری از خودکشی: ایران سومین کشور اسلامی از نظر نرخ بالای خودکشی است

20 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خودکشی و پیشگیری از آن یک موضوع جهانی است. در ایران هم به رغم آنکه آمار های رسمی خودکشی به روز نیست، پژوهش های مستقل بر بالا بودن آمار خودکشی تاکید دارند و رئیس سازمان بهزیستی امروز گفت: مرکز فوریت های این سازمان، سال گذشته ۴۲۰۰ نفر را از مرگ نجات داده. گزارش شیده رضایی