چرا به شیرینی ویار و حالت پرخوری داریم

25 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از گزارش این هفته سازمان جهانی بهداشت درباره الزام محدود کردن نمک روزانه، محققان چندین دانشگاه معتبر از جمله ییل و کلمبیا انگشت اتهام را بسوی متهم بعدی، یعنی شکر گرفته اند. گزارش شیده رضایی