فرزندان مادران سیگاری، مشکل بیماری چشمی خطرناک خواهند داشت

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره جاما، مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده نشان می دهد، شیوع بیماری های چشمی خطرناک در کودکانی که از مادران سیگاری بدنیا می آیند، به میزان قابل توجهی بالا می رود. گزارش شیده رضایی