تا ۱۳ سال آینده میزان مرگ بخاطر سیگار به ۸ میلیون در سال می رسد

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت و انیستیتوی ملی سرطان آمریکا می گویند، مرگ های ناشی از استعمال دخانیات تا سال ۲۰۳۰ به هشت میلیون نفر در سال افزایش می یابد. این گزارش که در آخرین ساعات دیروز منتشر شد، محصولات دخانی را عامل اصلی مرگ های قابل پیشگیری در جهان می داند. گزارش شیده رضایی