برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته؛ سیگاری های آمریکا ۲ درصد کم شدند

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی دی سی؛ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا می گوید، شتاب روند نزولی استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۵ دو برابرِ نیم قرن گذشته بود. گزارش شیده رضایی