اکثریت اطلاعی از خطر سم تنباکو و مقایسه آن با قلیان ندارند

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق کشوری که متخصصان بهداشت دانشگاه کارولینای شمالی درباره اصلی ترین عوامل خطر ِ سلامت مردم انجام داده اند نشان می دهد اطلاعات ۷۲ درصد از افراد بالغ درباره سمی بودن تنباکو و نیکوتین و مقایسه خطر سیگار و قلیان اشتباه و خلاف واقعیت های علمی است.گزارش شیده رضایی