بیخوابی فاصله سلولهای مغز را بیشتر می کند

15 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی ویسکانسین، ساز و کار تجدید قوای یکصد میلیارد سلول مغز و ارتباط بین آنها را در طول خواب روشن کرده است. پژوهشگران این دانشگاه از سال ۲۰۰۳ مطالعه فرآیند خواب در مغز را آغاز کرده و می گویند؛ بی خوابی بین سلول های مغز فاصله می اندازد. گزارش شیده رضایی