پژوهش علمی: نشستن طولانی پیری زودرس می آورد

08 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا نتیجه یک پژوهش در دانشگاه ایالتی سن دیه گو کالیفرنیا نشان داده است، سلول های کسانی که روزانه ۱۰ ساعت یا بیشتر می نشینند، ۸ سال پیرتر از هم سن و سالان فعالترشان است. البته پژوهشگران می گویند، تنبل ها وحشت نکنند! راهی برای معکوس کردن این روند وجود دارد. گزارش شیده رضایی