روشی جدید در دانشگاه جانز هاپکینز برای بررسی وضعیت قلب

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیمی از متخصصان بیماری های قلب و عروق در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، رویکرد جدیدی برای ارزیابی وضعیت قلب و عروق تغذیه کننده آن در افراد در معرض خطر ارائه کرده اند. گزارش شیده رضایی