افزایش شیوع دیابت نوع ۲ و چالش کشورهای جهان در برخورد با آن

28 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان غدد داخلی در مایو کلینیک آمریکا می گویند، افزایش شیوع دیابت نوع ۲ یا غیر وابسته به انسولین، کشورهای دنیا و منابع بهداشتی آنها را زمین گیر کرده، این درحالیست که اصلی ترین دلیل این نوع دیابت، چاقی و اضافه وزن است. گزارش شیده رضایی