جدیدترین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت به مناسب روز جهانی سرطان

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز روز جهانی سرطان است. سازمان جهانی بهداشت، به مناسبت این روز، گزارش و راهنمای عمل تازه ای برای پیشگیری از سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران منتشر کرده است.گزارش شیده رضایی