برای جلوگیری از بازگشت سرطان: منظم ورزش کنید

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در تورنتو نشان داده است که ورزش منظم بیشترین اثر را در جلوگیری از عود سرطان پستان و زنده ماندن بیمار پس از اتمام درمان استاندارد دارد. این تحقیق در ژورنال معتبر جامعه پزشکی کانادا منشر شده است و روش آن بررسی شیوه زندگی افراد پس از ابتلا به سرطان و مقایسه طول عمر آنهاست.