سلامت دوران کودکی و کاهش احتمال ابتلا به دمانس در بزرگسالی

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه کمبریج، با بررسی جامع اطلاعات سلامت و بیماری شهروندان هشت کشور بزرگ صنعتی، نتیجه گیری کرده اند که، بهبود استانداردهای زندگی و سالم زیستن در دوران کودکی، خطر ابتلا به بیماری دمانس یا زوال ذهن را در بزرگسالی کاهش داده است. گزارش شیده رضایی