روند ابتلا و مرگ بیماری های مهم مثل سرطان رو به کاهش است

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک بررسی در دانشگاه هاروارد، پزشکان را با معمایی هیجان انگیز و تا حدی متناقض با دانسته های قبلی روبرو کرده است. بررسی ها نشان می دهد که روند ابتلا و مرگ بیماری های مهم مانند سرطان، دمانس و بیماری های قلبی- عروقی رو به کاهش است.