تحقیق جدید هاروارد: خوش بینی نقش مستقیمی در افزایش طول عمر دارد

18 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که توسط متخصصان علوم رفتاری دانشگاه هاروارد انجام شده نشان می دهد خوشبینی نقش مستقیمی در افزایش طول عمر دارد. نتیجه این پژوهش در آخرین شماره ژورنال معتبر اَمریکن اپیدمیولوژی منتشر شد. گزارش شیده رضایی