روشن شدن برخی زوایای مبهم کارکرد مغز توسط پژوهشگران پرتغالی

20 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقریبا همه ما گذر سریع زمان در مواقع سر خوشی و احساس ایستایی و توقف آن را در هنگام مصیبت و نگرانی تجربه کرده ایم و حالا نتیجه یک تحقیق بین المللی در دانشگاه ِ لیسبون پرتغال برخی از زوایای مبهم ِ کارکرد مغز را در درک و دریافت زمان روشن کرده است.گزارش شیده رضایی