تولید پودری که می تواند در شرایط ویژه بجای خون انسان استفاده شود

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیمی از پژوهشگران آمریکایی و کانادایی موفق به تولید اریترو مریا پودر معجزه آسایی شدند که در شرایط اضطراری می تواند بجای خون استفاده شود.گزارش شیده رضایی