استفاده از یک داروی آلزایمر برای ترمیم دندانهای پوسیده

02 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران کالج سلطنتی لندن، موفق شدند با استفاده از یکی از داروهای آلزایمر، موجب تحریک جوانه دندانی و رشد و ترمیم سلول های پوسیده آن شوند. آنها می گویند، دندانپزشکان نگران نباشند، زیرا انجام این فرآیند بدون وجود آنها امکان پذیر نیست. گزارش شیده رضایی