تحقیق درباره یک ترکیب آلی که موجب چاقی و اختلال هورمونی می شود

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق درباره زیان های بیسفونل اِی یا ترکیبات آلی در موجودات زنده نشان می دهد که مواجهه با این ماده، موجب چاقی و اختلال هورمونی می شود. بیسفونل اِی یک ترکیب شیمیایی پر مصرف است که برای استحکام و شکل دادن به مواد پلاستیکی به آن اضافه می شود. گزارش شیده رضایی