تشخیص پوکی استخوان در مراحل ابتدایی بیماری بسیار مهم است

07 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیار مهم است که پوکی استخوان یا استئوپروز در مرحله بسیار ابتدایی تشخیص و درمان شود. اما مهم تر از آن پیشگیری از فرسایش یا پوک شدن استخوان از سنین نوجوانی است. گزارش شیده رضایی