تشخیص اوتیسم با استفاده از آزمایش خون

27 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران انستیتوی تحقیقات تکنولوژی نیویورک شیوه تشخیص جدیدی برای شناسایی اوتیسم ابداع کرده اند. گزارش شیده رضایی