ارتباط اختلال تنفسی در خواب با اختلال ذهنی کودکان

28 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش در دانشگاه لس آنجلس نشان می دهد، آپنه یا وقفه انسدادی تنفس در خواب، موجب اختلال ذهنی و رفتاری در کودکان نوپا می شود. پژوهشگران برای این تحقیق ماده خاکستری مغز ۲۱۱ کودک ۷ تا ۱۱ ساله را با ام آر آی بررسی کردند. گزارش شیده رضایی