یک آنتی‌بیوتیک می تواند مانع افکار منفی و تنش روانی شود

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش که در آخرین شماره مجله معتبر نیچر منتشر شد، نشان داده است که تجویز داکسی سیکلین، یکی از آنتی بیوتیک های رایج و پرمصرف، از شکل گیری افکار منفی و عود حمله های پی تی اس دی یا تنش روانی پس از رویداد پیشگیری می کند. گزارش شیده رضایی