تحقیق جدید دانشگاه یو اس سی: پتاسیم نیز در کنترل فشار خون موثر است

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی یو اس سی در جنوب کالیفرنیا نشان می دهد که علاوه بر مصرف سدیم عنصر اصلی تشکیل دهنده نمک میزان مصرف پتاسیم نیز در کنترل فشار خون نقش بازی می کنند. گزارش شیده رضایی