مصرف روغن نخل و فرآورده های حیوانی موجب افزایش آرتروز و درد استخوانی است

31 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کوئینزلند استرالیا، نشان داده است که، مصرف زیاد چربی های اشباع شده از جمله روغن نخل و فرآورده های حیوانی، احتمال آرتروز یا ورم و درد استخوانی- مفصلی را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی