استفاده از پتوی سنگین را برای درمان تنش روانی و اضطراب

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیمی از مشاوران و متخصصان بهداشت روانی در دانشگاه های ماساچوست و ارواین در آمریکا و آکسفورد و یورک در بریتانیا، به تازگی ایده مبتکرانه و جدیدی، یعنی استفاده از پتوی سنگین را برای درمان تنش روانی و اضطراب ارائه کرده اند. گزارش شیده رضایی