محدودیت های جدید برای مصرف ترامادول و مسکن های کدیین دار در آمریکا

02 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اف دی ای اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، محدودیت های جدیدی بر دستورالعمل مصرف ترامادول و مسکن های کدئین دار افزود و تجویز این رده از داروها را کلأ به کودکان ممنوع کرد. اف دی ای، دلیل این ممنوعیت را افزایش خطر مرگ ناشی از مسمومیت و اعتیاد کودک در بزرگسالی عنوان کرد. گزارش شیده رضایی