یک تحقیق: از آزادی مصرف ماری‌جوانا برای درمان بیماری‌ها «سوءاستفاده» می‌شود

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوء استفاده از آزد سازی مصرف ماری جوانا برای درمان بیماری ها، نتیجه یک بررسی جامع کشوری توسط دانشگاه کلمبیا در نیویورک، است که نشان می دهد بر تعداد مصرف کنندگان غیر مجاز ماری جوآنا قریب ۱۰ میلیون نفر افزوده شده است. گزارش شیده رضایی