روزی ۳۰ دقیقه تند پیاده‌روی کنید، ۹ سال جوان‌تر از سن‌تان می شوید

22 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه بیریگام یونگ یوتا نشان می دهد که ۳۰ تا ۴۰ دقیقه پیاده روی تند در روز، سلول های انسان را ۹ سال جوان تر از سن تقویمی فرد می کند. پژوهشگران می گویند اثر ورزش از طریق بهبود عملکرد سلول در ترمیم ژن ها و محتویات هسته اعمال می شود. گزارش شیده رضایی