تازه‌ترین نتایج تحقیق برای شناسایی ژن درمانی سرطان خون حاد

22 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا ژن درمانی سرطان خون حاد، از تائید کمیته مشورتی اداره نظارت بر امور غذا و دارو، موسوم به اف دی ای گذشت و برای شور نهایی به کمیته عالی فرستاده شده است. گزارش شیده رضایی