دانشمندان راهی برای توقف سیر تخریبی بیماری اسکیزوفرنی یافته اند

30 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه گلاسکو می گویند، موفق به شناسایی پروتئینی شده اند که قادر به توقف سیر تخریبی ِبیماری اسکیزوفرنی در سلول های مغز مبتلایان است. اسکیزوفرنی در حال حاضر درمان قطعی ندارد این در حالیست که تقریبا یک درصد از افراد جامعه به آن مبتلا هستند. گزارش شیده رضایی