شناسایی یک گیرنده ناشناخته عصبی برای حس درد توسط پژوهشگران در فیلادلفیا

31 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان نورو ساینس یا زیست شناسی مولکولی اعصاب، در فیلادلفیای آمریکا، موفق به شناسایی یک گیرنده ناشناخته عصبی برای حس درد شدند. گزارش شیده رضایی