نقش گاوها در تولید واکسن ایدز

05 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از نویدبخش‌ترین نتایج یک پژوهش ارائه شده در کنفرانس بین المللی ایدز در پاریس گام بزرگی بود که متخصصان انیستیتوی ایمن سازی لاهویا با کمک گاوها در تولید واکسن ایدز برداشته اند. گزارش شیده رضایی