اضافه وزن کودکان در خانواده های از هم گسیخته

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی فلوریدا نشان داده است که، کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و نابسامان رشد می کنند، در بزرگسالی با خطر چاقی و اضافه وزن روبرو هستند. گزارش شیده رضایی