پژوهش جدید: مکمل «گلوکز-آمین» برای درمان درد مفاصل هیچ اثر ندارد

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش مشترک که در سالنامه تخصصی انجمن بین المللی روماتولوژی منتشر شده، نشان می دهد گلوکز- آمین، یکی از پر مصرف ترین فرآورده های مکمل، که برای درمان درد و تقویت مفاصل بفروش می رسد، هیچ اثری ندارد. گزارش شیده رضایی