نگاهی به آمار مرگ و میر ناشی از مسمویت مواد مخدر در آمریکا

27 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز ملی آمارهای سلامت در آمریکا، اخیرأ نتایج بزرگترین مطالعه شیوع اعتیاد و میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت با مواد مخدر، را منتشر کرد. گزارش شیده رضایی