خبر خوب برای تنبل‌ها: ساخت مولکولی که تغییرات مفید ورزش را به قلب القا می‌کند

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه لیدز در بریتانیا می گویند، موفق به ساخت آزمایشی مولکولی شده اند که می تواند با فریب سلول های بدن، تغییرات مفید ورزش را در قلب و عروق القاء کند. نتیجه این تحقیق که خبر خوبی برای تنبل ها به حساب می آید روز پنجشنبه، در آخرین شماره مجله معتبر نیچر منتشر شد. گزارش شیده رضایی