تماشای زیاد تلویزیون موجب کم تحرکی و حتی معلولیت می‌شود

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه جرج واشنگتن در آمریکا، نشان می دهد که تماشای تلویزیون به مدت طولانی و شیوه زندگی کم تحرک، خطر معلول شدن و ناتوانی های حرکتی را در سالمندان افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی