کشف دارویی که می‌تواند سلول‌های چربی میانی بدن را نابود کند

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه پردو در ایالت ایندیانا با استفاده از فن آوری نانو، موفق به کشف دارویی شدند که با یک تزریق هفتگی و مستقیم به سلول های چربی ذخیره در ناحیه میانی بدن، آنها را از بین می برند. گزارش شیده رضایی