نوآوری متخصصان ایرانی در کالیفرنیا برای ساخت اپلیکیشنی جهت تشخیص بیماری قلبی

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان ایرانی انیستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، مشهور به کلتک موفق به تولید اپلیکیشنی شدند که در آینده نزدیک جایگزین استفاده از امواج صوتی و چندین دستگاه پیچیده تشخیصی در بیماری های قلب و عروق خواهد شد. گزارش شیده رضایی