رابطه سطح تحصیلات با سلامت قلب و عروق چیست؟

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره مجله معتبر بریتیش مدیکال ژورنال منتشر شده، نشان می دهد سطح سواد و تعداد سال های تحصیل، با سالم ماندن قلب و عروق رابطه مستقیم دارد. گزارش شیده رضایی