در نوشیدن مشروبات الکلی زیاده‌روی نکنید؛ معیار زیاده‌روی چیست

24 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در پرتغال و چند کشور اروپایی نشان داده است که زیاده روی نوجوانان در نوشیدن الکل، موجب ایجاد تغییرات دائمی در مغز آنان می شود. انیستیتوی ملی مبارزه با سو مصرف الکل در آمریکا،زیاده روی در مصرف الکل را به معنی، نوشیدن ۵ وعده الکل توسط مردان و ۴ وعده الکل توسط زنان در طی دو ساعت می داند.